Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

ZA ROK 2022

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.)

I. Dane rejestracyjne fundacji.

Nazwa fundacji: Fundacja im Matki Małgorzaty Szewczyk

siedziba i adres fundacji: 34 – 405 Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 186

aktualny adres do  korespondencji: 34 – 405 Białka Tatrzańska  ul. Środkowa 186

adres poczty elektronicznej: fundacjamm@poczta.onet.pl

Regon: 120288525 

data wpisu w KRS: 29 czerwiec 2006 roku

numer KRS: 0000259613

Dane członków zarządu fundacji

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja (według aktualnego wpisu w KRS)

             Prezes         Janina Lechowicz /s. Dawida/

Członek zarządu     Izabela Pierzchała /s. Rafaela/

Członek zarządu     Iwona Wojtyłko /s. Łukasza/

Członek zarządu     Bernarda Ożóg  /s. Teofana/

Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).