Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

  Fundacja im. Matki Małgorzaty Szewczyk - Program Fundacji od 2019 r.

Program ma na celu pomoc, rozwój, wspieranie i skuteczne pomaganie ludziom niepełnosprawnym oraz osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w każdej sferze ich życia, cierpienia, niesprawności, biedy i samotności, przynosząc konkretną i bardzo oczekiwaną pomoc, nadzieję i miłość.

Powyższe założenia są realizowane w dziedzinach:

 1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie i wspieranie działalności formacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej i innych form podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z niepełnosprawnymi,
 1. ochrony i promocji zdrowia,
 • organizowanie i finansowanie turnusów zdrowotno - rehabilitacyjnych,
 1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • działalność związana z poprawą kondycji fizycznej,
 1. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, międzynarodowym, kształtowanie różnorodnych form współpracy i wspieranie osób niepełnosprawnych,
 1. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie działań statutowych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Siostry Serafitki w Białce Tatrzańskiej,
 • dofinansowanie zakupu sprzętu dla niepełnosprawnych,
 1. pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób,
 • praca z osobami losowo pokrzywdzonymi oraz z osobami z rodzin zaniedbanych duchowo, materialnie i kulturowo,
 1. działalności charytatywnej,
 • prowadzenie działalności charytatywnej w duchu Matki Małgorzaty Szewczyk,
 1. promocji i organizacji wolontariatu,
 • rekrutacja i przygotowanie wolontariatu,
 • podejmowanie inicjatyw zmierzających do uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Fundacji.

Uśmiech to migocąca iskra krusząca mury, rozświetlająca serca;

która jest zapłatą za okazaną pomoc.

Białka Tatrzańska, 17.03.2019 r.