Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

  Fundacja im. Matki Małgorzaty Szewczyk - Rehabilitacja


 

Szerokie pole działania Fundacji to troska o wyposażenie działu rehabilitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.

 

Świadczona pomoc przyczynia się do prowadzenia rehabilitacji kompleksowej.

Działanie rehabilitacyjne prowadzone jest przy użyciu wielu terapii i technik.

Dzięki odpowiednim sprzętom rehabilitacja jest prowadzona niezależnie od rozpoznania,
wieku i rokowań.