Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

  Fundacja im. Matki Małgorzaty Szewczyk - Rada Fundacji:


 

Rada Fundacji:

 

Małgorzata Naglik
Magdalena Żuchowicz
Małgorzata Najman