Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

  Fundacja im. Matki Małgorzaty Szewczyk - Program Fundacji 2008


 

Program 2008


„Aby lepiej żyć”


Program ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych. 
Cel realizowany będzie poprzez:


- pomoc w wyposażeniu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci 
  i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej
  poprzez dofinansowanie.


„Obdarowujmy się radością”


Program ten ma na celu zintegrowanie osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i środowiska z osobami niepełnosprawnymi. Ma on dwa aspekty.
Pierwszym głównym zadaniem jest włączenie się w zagospodarowanie placu, który będzie bazą rekreacyjną, sportową i wypoczynkową przy  Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.

Cel ten będzie realizowany przez organizowanie wolnego czasu dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białce Tatrzańskiej poprzez:


- organizowanie i finansowanie spotkań integracyjnych,
- organizowanie i dofinansowanie grilla, spotkań towarzyskich, 
  zabaw tanecznych w których będą brały udział osoby 
  niepełnosprawne i zaproszone osoby,
- organizowanie i dofinansowanie wyjazdów do różnych ciekawych
  miejsc,
- uczestniczenie w kosztach przygotowania programów artystycznych 
  i pilotowanie spotkań i wyjazdów.


„Przyroda przyjacielem dzieci niepełnosprawnych”


Program realizowany będzie z i dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.
Program ten ma na celu:
 

zaznajomienie się osób niepełnosprawnych z prawami przyrody 
i uwrażliwienie na jej ochronę,

korzystanie ze środowiska naturalnego w celu poprawy zdrowia 
i stymulacji ogólnej dzieci niepełnosprawnych,

wspieranie edukacji rewalidacyjno-wychowawczej.

Program zostanie zrealizowany poprzez:


- organizowanie pieszych wycieczek po najbliższej okolicy,
- dofinansowanie wyjazdów w dalsze okolice,
- wspomaganie organizowanych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
   w plenerze,
- pomoc w zagospodarowaniu ogrodu.


„Poprawa kondycji fizycznej osób niepełnosprawnych 
poprzez turystykę i sport”


Program ten ma na celu poprawę kondycji fizycznej wychowanków Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej. Realizowany będzie przez:


- organizowanie i dofinansowanie zawodów sportowych,
- dofinansowanie wycieczek rowerowych,
- organizowanie i dofinansowanie konkursów sprawnościowych.


„Promocja twórczości osób niepełnosprawnych”


Program realizowany będzie z udziałem Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.
Program ma na celu:
 

odkrycie i wzmocnienie wartości oraz ukrytych możliwości osoby niepełnosprawnej,

przyczyni się do rozwoju poczucia estetyki i piękna,

stworzy możliwość wyrażenia siebie, swoich odczuć.

Program zostanie zrealizowany poprzez:


- wystawę prac osób niepełnosprawnych,
- współdziałanie w organizacji konkursu prac plastycznych,
- dofinansowanie wyjazdów na wystawy,
- organizowanie programów artystycznych z uczestnictwem 
  osób niepełnosprawnych.

 


Program do pobrania