Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

  Fundacja im. Matki Małgorzaty Szewczyk - Program Fundacji 2013


 

Niepełnosprawni w działaniu

 

Celem programu jest podtrzymanie rozwoju poczucia piękna, realizacji swoich pasji, rozwój umiejętności, zdobywanie doświadczenia i kształtowania pozytywnych uczuć a także troski o własny dom Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.

 

Cel realizowany będzie przez:

- zagospodarowanie terenu i wyposażeniu domu,

- wspieranie w organizacji imprez okolicznościowych.

- włączenie niepełnosprawnych w działania artystyczne /taneczne, malarskie, fotograficzne itp./

 

Tworzenie warunków rehabilitacji

 

Program ma na cele realizowanie innych, długofalowych celów, takich jak: usprawnianie, rozwój osobowości, przezwyciężanie barier, wspieranie aktywności.

 

Cel realizowany będzie przez:

- pomoc w dalszym wyposażaniu fizjoterapii,

- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

- dofinansowanie zajęć hipoterapii

Dostęp do imprez turystyczno-kulturalno-sportowych

Program ma na celu poprawę, jakości życia, poczucia akceptacji, tolerancji, wrażliwości, Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.

Wspólne zajęcia będą okazją do rywalizacji, mobilizacją do wysiłku, do poprawy kondycji fizycznej oraz integracji. Podejmowane działania przyczynią się do poznania i akceptowania własnych możliwości i deficytów.

 

Cel realizowany będzie przez:

-     dofinansowanie udziałów w zawodach sprawnościowych i sportowych,

-     zakup sprzętu sportowego,

-     umożliwienie korzystania z imprez kulturalnych w okolicy

-     dofinansowanie wyjazdów krajoznawczych.

 

Czuwać, troszczyć się o każde dobro człowieka

 

Celem programu jest wsparcie osób potrzebujących szczególnie w zakresie poprawy zdrowia, rehabilitacji, edukacji orazpomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej

 

Realizowany będzie przez:

-     wspieranie osób i instytucji będących w potrzebie lub trudnej sytuacji losowej,