Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

  Fundacja im. Matki Małgorzaty Szewczyk - Program Fundacji 2010


 

PROGRAMY NA 2010 ROK

„RADOŚĆ CZŁOWIEKA Z POSIADANIA DOMU JEST NAJPIĘKNIEJSZA NA ZIEMI.”

 

 

Program ma na celu wspomagać rozwój i poczucie bezpieczeństwa, pomóc w uspołecznieniu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej oraz wsparcie osób potrzebujących.

 

Cel realizowany będzie przez:

-    pomoc w urządzaniu pomieszczeń ogólnodostępnych,

-    przeprowadzenie kursu „Jestem Gospodarzem”, „Umiem pomóc”,

-    zagospodarowanie terenu,

-    podjęcie działań w celu promocji Domu,

-    zakup drobnego sprzętu do pokoi chłopców,

-    wspieranie osób i instytucji będących w potrzebie.

 

„ŚWIAT ISTNIEJE PO TO ABY KAŻDA OSOBA MOGŁA SIĘ UKSZTAŁTOWAĆ”

 

Naturalną potrzebą każdego człowieka jest dążność do poznania i zrozumienia otaczającej go rzeczywistości. Każdy pragnie zrozumieć świat, w którym żyje. Program ma na celu możliwość wielostronnego i intensywnego uczestnictwa w przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata WychowankówDomu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczegow Białce Tatrzańskiej.

           

Program będzie realizowany przez:

-   organizowanie pieszych wycieczek, wyjazdów i zajęć w plenerze.

-   dofinansowanie wyjazdów i innych spotkań.

 

„PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO TYCH KTÓRZY WIERZĄ W PIĘKNO WŁASNYCH MARZEŃ”

 

Mając na uwadze twórczy rozwój dzieci i młodzieży Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczegow Białce Tatrzańskiej, ukierunkowanie ma na celu stymulowanie rozwoju wychowanków, rozwijania ich uzdolnień twórczych; kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej.

Program ten będzie realizowany przez:

-   dofinansowanie udziału w koncertach muzycznych

-   organizowanie udział w przeglądach i festiwalach piosenki,

-   organizowanie różnorodnych konkursów na terenie domu,

-   organizowanie uroczystości okazjonalnych na terenie domu.

-   organizowanie i dofinansowanie wyjazdów na wystawy i programy artystyczne.

 

„ZOSTAŃ OLIMPIJCZYKIEM”

 

Program ma na celu poprawę kondycji fizycznej Wychowanków Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Białce Tatrzańskiej.

 

Realizowany będzie przez:

-    organizowanie i dofinansowanie zawodów sportowych,

-    dofinansowanie wycieczek rowerowych,

-    organizowanie i dofinansowanie konkursów sprawnościowych.