Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

  Fundacja im. Matki Małgorzaty Szewczyk - Program Fundacji 2011


 

PROGRAMY NA 2011 ROK

 

KOCHAJ SWÓJ DOM W KTÓRYM KAŻDY KROK MA SENS.

 

Celem programu jest wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, wzajemnej pomocy i troski o swój dom Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.

 

Cel realizowany będzie przez:

-    pomoc w urządzaniu pomieszczeń,

-    kontynuacja kursu „Jestem Gospodarzem”, „Umiem pomóc”,

-    zagospodarowanie terenu,

-    podjęcie działań w celu promocji Domu,

-    zakup sprzętu.

 

Aktywna forma wypoczynku to najzdrowszy wypoczynek.

 

Starając się o twórczy rozwój dzieci i młodzieży Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Białce Tatrzańskiej, program ma na celu stymulowanie rozwoju wychowanków, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień twórczych; kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej oraz troska o poprawę kondycji fizycznej.

 

Realizowany będzie przez:

-          organizowanie i dofinansowanie zawodów sportowych,

-          zakup sprzętu sportowego,

-          organizowanie i dofinansowanie konkursów sprawnościowych.

-    organizowanie różnorodnych konkursów na terenie domu,

-    organizowanie uroczystości okazjonalnych na terenie domu.

-   organizowanie i dofinansowanie wyjazdów na wystawy i programy artystyczne.

 

Świat przyrody to świat wielkich uczuć.

 

Każdy pragnie zrozumieć świat, w którym żyje. Poznanie otaczającego nas świata rozwija poczucie piękna i kształtuje pozytywne uczucia. Program umożliwia wielostronne i intensywne uczestnictwo w przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata, poznawanie i kosztowanie płodów ziemi.

Program będzie realizowany przez:

-          organizowanie pieszych i rowerowych wycieczek, wyjazdów i zajęć w plenerze,

-          zorganizowanie zajęć ogrodniczych,

-          zbieranie jarzyn i owoców,

-          robienie przetworów spożywczych,

-    dofinansowanie wyjazdów krajoznawczych.

 

Czuwać, troszczyć się o każde dobro człowieka.

 

Celem programu jest wsparcie osób potrzebujących szczególnie w zakresie poprawy zdrowia, rehabilitacji, edukacji oraz pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej

Realizowany będzie przez:

-          wspieranie osób i instytucji będących w potrzebie lub trudnej sytuacji losowej,

-          dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,

-          dofinansowanie kursów .