Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

  Fundacja im. Matki Małgorzaty Szewczyk - Program Fundacji 2007


 

Program 2007

 
„Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych”


Program ma na celu wspomagać rozwój osób niepełnosprawnych. Cel realizowany będzie poprzez:
 

- dofinansowanie rozbudowy Domu Pomocy Społecznej dla 
   Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie 
   w Białce Tatrzańskiej,
- pomoc w wyposażeniu w/w Domu poprzez dofinansowanie.


„Integracja ze środowiskiem”


Program ten ma na celu zintegrowanie osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i środowiska z osobami niepełnosprawnymi. Ma on dwa aspekty.
Pierwszym głównym zadaniem jest pomoc w wyposażeniu kawiarenki integracyjnej i zaplecza oraz włączenie się w zagospodarowanie placu, który będzie bazą rekreacyjną, sportową i wypoczynkową przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.
W drugim aspekcie cel ten będzie realizowany na rzecz Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białce Tatrzańskiej poprzez:


- organizowanie i finansowanie spotkań integracyjnych,
- organizowanie i dofinansowanie grilla, spotkań towarzyskich, 
   zabaw tanecznych w których będą brały udział osoby niepełnosprawne
   i zaproszone osoby,
- organizowanie i dofinansowanie wyjazdów do różnych ciekawych
   miejsc,
- uczestniczenie w kosztach przygotowania programów 
  artystycznych i pilotowanie spotkań i wyjazdów.


„Przyroda przyjacielem dzieci niepełnosprawnych”


Program realizowany będzie z i dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.

Program ten ma na celu:

zaznajomienie się osób niepełnosprawnych z prawami przyrody i uwrażliwienie na jej ochronę, 

korzystanie ze środowiska naturalnego w celu poprawy zdrowia i stymulacji ogólnej dzieci niepełnosprawnych,

wspieranie edukacji rewalidacyjno-wychowawczej.


Program zostanie zrealizowany poprzez:


- organizowanie pieszych wycieczek po najbliższej okolicy,
- dofinansowanie wyjazdów w dalsze okolice,
- wspomaganie organizowanych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
   w plenerze,
- pomoc w zagospodarowaniu ogrodu.


„Poprawa kondycji fizycznej osób niepełnosprawnych 
poprzez turystykę i sport”


Program ten ma na celu poprawę kondycji fizycznej wychowanków Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie 
w Białce Tatrzańskiej. Realizowany będzie przez:


- organizowanie i dofinansowanie zawodów sportowych,
- dofinansowanie wycieczek rowerowych,
- organizowanie i dofinansowanie konkursów sprawnościowych.


„Promocja twórczości osób niepełnosprawnych”


Program realizowany będzie z udziałem Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.

Program ma na celu:

odkrycie i wzmocnienie wartości oraz ukrytych możliwości osoby niepełnosprawnej, 

przyczyni się do rozwoju poczucia estetyki i piękna, 

stworzy możliwość wyrażenia siebie, swoich odczuć.


Program zostanie zrealizowany poprzez:


- wystawę prac osób niepełnosprawnych,
- współdziałanie w organizacji konkursu prac plastycznych,
- dofinansowanie wyjazdów na wystawy,
- organizowanie programów artystycznych z uczestnictwem 
  osób niepełnosprawnych.

 


Program do pobrania