ZMARTWYCHWSTAŁ   PAN

ALLELUJA !!!

            Na ten święty czas Wielkanocy życzymy doświadczenia głębokiej ciszy pustego grobu, który jest znakiem nadziei, zwycięstwa dobra nad złem, życia nad śmiercią, spotkania z Dawcą i Źródłem pokoju.

            Niech moc płynąca z Krzyża i Zmartwychwstania Chrystusa Pana uzdalnia nasze serca do dobrego życia oraz strzeże na drodze wiary.

                                Z wyrazami świątecznej radości i darem modlitwy

 

Zarząd Fundacji

 

Wielkanoc, 2018 r.