Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

2022 rok – Pomoc Uchodźcom

Konflikt zbrojny trwający w Ukrainie pociągnął za sobą wiele zniszczeń i ofiar ludzkich.

Fundacja pojęła działa na rzecz Uchodźców uciekających przed wojną.

 

Środki finansowe na pomoc Uchodźcom Fundacja otrzymała również

od mieszkańców Włoch i Stanów Zjednoczonych

przez pośrednictwo Sióstr Serafitek tam posługujących.

 

Dla szpitala w Charkowie, gdzie przebywa wielu rannych zarówno cywilów jak i żołnierzy przywożonych z linii frontu zostały zakupione i przekazane:

środki opatrunkowe, kompresy jałowe i niejałowe, opaski dziane podtrzymujące, gazy jałowe, bandaże,

plastry tkaninowe na rolce, preparaty dezynfekcyjne.

 

Dla osób, które znalazły bezpieczne schronienie i otrzymały dach nad głową w Polsce,

ze środków Fundacji pokrywane były faktury za:

wyżywienie, odzież, leki i środki pierwszej potrzeby.

 

Członkowie Zarządu Fundacji zaangażowali się w pomoc Uchodźcom w uzyskaniu świadczeń socjalnych, dotarciu do opieki medycznej,

zajęć i nauki dla dzieci, rehabilitacji dla niepełnosprawnych.