Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

  Fundacja im. Matki Małgorzaty Szewczyk - Program Fundacji 2009


PROGRAMY NA 2009 ROK
 

„RADOŚĆ CZŁOWIEKA Z POSIADANIA DOMU JEST NAJPIĘKNIEJSZA NA ZIEMI.”
 

Program ma na celu wspomagać rozwój i poczucie bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej oraz wsparcie osób potrzebujących. Cel realizowany będzie przez:

- pomoc w urządzaniu pomieszczeń ogólnodostępnych,
- zagospodarowanie terenu,
- podjęcie działań w celu promocji Domu,
- zakup drobnego sprzętu do pokoi chłopców,
- wspieranie osób i instytucji będących w potrzebie.

 

„LUBIMY PODRÓŻOWAĆ PO ŚWIECIE, ABY ODKRYWAĆ PIĘKNO”.
 

Program realizowany będzie z Mieszkańcami i dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.
Program ten ma celu

- uwrażliwienie na piękno przyrody i jej ochronę,
- odkrywanie dobrodziejstw środowiska naturalnego.
 


Program będzie realizowany poprzez:

- organizowanie pieszych wycieczek, 
   wyjazdów i zajęć w plenerze.
 

„ŻADEN CZŁOWIEK NIE JEST AŻ TAK UBOGI ŻEBY NIE MIAŁ CZYM OBDAROWAĆ”.
 

Program realizowany będzie z udziałem Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.
Program ma na celu:

- odkrycie i wzmocnienie wartości oraz ukrytych możliwości 
  osoby niepełnosprawnej,
- rozwój poczucia estetyki i piękna i możliwość wyrażenia siebie 
  i swoich odczuć,
- wspieranie potrzeby dzielenia się z innymi i wyrażania wdzięczności.

Program zostanie zrealizowany poprzez:

- wystawę prac osób niepełnosprawnych,
- pomoc w wykonaniu drobnych pamiątek,
- konkursy plastyczne,
- konkurs tańca i śpiewu,
- współorganizowanie przedstawień teatralnych,
- organizowanie i dofinansowanie wyjazdów na wystawy 
  i programy artystyczne.
 

„SZCZĘŚCIE ZNAJDUJE SIĘ W WIELU MIEJSCACH”.
 

Program ma na celu zintegrowanie osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i środowiska z osobami niepełnosprawnymi.
Realizowany będzie przez pomoc w uspołecznieniu i organizacji wolnego czasu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej poprzez :

- dofinansowanie wyjazdów i innych spotkań,
- przeprowadzenie kursu „Jestem Gospodarzem”, 
  „Wiem co wypada” i „Umiem pomóc”.
 

„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”
 

Program ma na celu poprawę kondycji fizycznej Wychowanków Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.
Realizowany będzie przez:

- organizowanie i dofinansowanie zawodów sportowych 
   i konkursów sprawnościowych,
- angażowanie mieszkańców do wspólnej pracy w zagospodarowanie
  boiska sportowego, które będzie bazą sportową, rekreacyjną 
  i wypoczynkową dla Mieszkańców Domu Pomocy Niepełnosprawnych
  Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.

 

Program do pobrania