Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

NASZA GALERIA

Turnus rehabilitacyjny 2009Na przełomie kwietnia i maja dzięki wsparciu Fundacji grupa chłopców
wraz z opiekunami z DPS z Białki Tatrzańskiej mogła cieszyć się widokiem
morza podczas turnusu rehabilitacyjnego w Ośrodku "Panorama Morska".