Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

NASZA GALERIA

24 kwietnia 2007 Poświęcenie KaplicyPoświęcenie Kaplicy i uroczyste poświęcenie Domu Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Białce Tatrzańskiej