Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

NASZA GALERIA

grudzień 2007 Zainteresowanie wystawąWystawa prac wzbudziła zainteresowanie. Osoby zwiedzające wypowiadały
wiele pozytywnych komentarzy i wyrażały uznanie dla niepełnosprawnych autorów prac.