Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

NASZA GALERIA

Sport


Kierując się  hasłem "Sport to Zdrowie" Zarząd Fundacji
przeznaczył środki na zakup rowerów dla mieszkańców DPS
w Białce Tatrzańskiej.