Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

   

 

 

 

 

„Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,

choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy”.

/Sekwencja wielkanocna/

 

Kochani Darczyńcy

Zmartwychwstanie jest wiecznym życiem.

Jezus żyje i jest pośród nas.

On nas odkupił, a teraz każdego i każdą z nas pragnie doprowadzić do zbawienia.

My tę prawdę dzisiaj z radością głosimy.

 

Życzymy, abyśmy całym swoim Życiem wychwalali Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa,

doświadczali wielkanocnej radości płynącej z pustego grobu

oraz cierpliwości i żarliwej miłości Marii Magdaleny.

 

Życzymy również, by naszą codzienną radością był Chrystus Zmartwychwstały,

by prowadził nas w wierze, nadziei, miłości i pokoju.

 

Proszę przyjąć nasze życzenia i łączność w serdecznej modlitwie.

Dziękujemy bardzo za pomoc finansową.

 

Zarząd Fundacji

 

Białka Tatrzańska, Wielkanoc 2022r.