Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

   
   

Oto przychodzi - Bóg Miłości i Nadziei.

Oto przychodzi ...

Kochani Darczyńcy

Podnieśmy głowy, bo zbliża się nasz Zbawca.

Przychodzi do nas Bóg Miłości i przechodzi pośród nas.

Zauważmy Go pośród naszej codzienności

w spotkanych Osobach i wydarzeniach.

Niech przez nasze serca przejdzie

Jego Miłość

i wspomaga nas swym błogosławieństwem.

Doświadczenie Bożej Miłości sprawi, że nasze dni będą pełne pokoju, radości, nadziei i szczęścia.

Dzielmy się doświadczaną Miłością z innymi.

 

Z darem modlitwy i podziękowaniem za wpłacane środki finansowe na działalność naszej

Fundacji im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Zarząd Fundacji

Boże Narodzenie 2023r.