Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

   
   

 

 

„Raduj się ziemio opromieniona tak niezwykłym blaskiem”

(Exsultet)

 

,Kochani Darczyńcy,

Oto radosne Święta Paschalne.

Nie lękajmy się! Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały stoi pośrodku Kościoła, pośrodku naszej Ojczyzny, pośrodku nas często podzielonych i zagubionych w chaosie zdarzeń.

W postawie czuwania, wyciszenia, zachwytu i milczenia, zobaczmy Zmartwychwstałego Pana,

przychodzącego i przechodzącego pośród nas.

Tylko Zmartwychwstały Chrystus Pan przywraca nas do życie w stanie łaski i wtedy nasze wnętrze staje się miejscem Jego przebywania.

Umocnieni mocą łaski z wysoka:

bądźmy świadkami wiary,

bądźmy świadkami miłości,

bądźmy świadkami przebaczenia,

bądźmy świadkami jedności,

bądźmy świadkami czynienia dobra w Imię Chrystusa Zmartwychwstałego.

„Sławię Cię Panie, bo mnie wybawiłeś…”

Zarząd Fundacji im. Matki Małgorzaty Szewczyk

oraz Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Białce Tatrzańskiej

Wielkanoc 2024