Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

  Fundacja im. Matki Małgorzaty Szewczyk - Podziękowania za 1,5%


 

 

„…nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach.

Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały,

dał wam ducha mądrości i objawienia  w głębszym poznaniu Jego samego.

Niech da wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych

i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących

- na podstawie działania Jego potęgi i siły”.

Ef 1, 16-19

 

Kochani Państwo, Szanowni Podatnicy

Z całego serca dziękujemy za wskazanie naszej Fundacji im. Matki Małgorzaty Szewczyk KRS 0000259613 w zeznaniu podatkowym celem wpłaty 1%.

Dzięki przekazanym środkom zostało podjętych szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących.

Mamy kolejny rok podatkowy, będziemy dokonywać rozliczeń, prosimy Was gorąco drodzy Państwo o przekazanie 1% wskazując KRS naszej Fundacji.

 

„… nie przestajemy za was się modlić i prosić Boga,

abyście doszli do pełnego poznania Jego woli,

w całej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście już postępowali w sposób godny Pana,

w pełni Mu się podobając,

wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga.

Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia

do okazywania wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości”.

Kol 1, 9-11

 

Zarząd Fundacji

Białka Tatrzańska