Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

  Fundacja im. Matki Małgorzaty Szewczyk - Wydarzenia


Pomoc w pandemi
2021-03-18

W związku z ogłoszeniem w Polsce pandemii koronawirusa Zarząd Fundacji po naradzie postanowił zakupić materiał na maseczki ochronne dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Oświęcimiu oraz dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej. Po uszyciu maseczki zostaną one przekazane do w/w instytucji.

Zakupiono również kombinezony ochronne kat. III typ 4/5/6 dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Oświęcimiu i Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej oraz rękawiczki jednorazowe dla DPS w Białce Tatrzańskiej /patrz galeria/.

Zapytaj nas:

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naszej oferty lub naszej działaności
- prosimy o kontakt:

Zapoznałem się z polityką prywatności i cookies czytaj więcej >>